NHAT LINH DA NANG HOTEL

Địa chỉ: 194 Nguyễn Chí Thanh, phuờng Phuớc Ninh, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3566 688
Fax: (0236) 3 566 677
Email: nhatlinhdananghotel@gmail.com

Liên hệ nhanh

Tên khách hàng
Email
Tiêu đề
Nội dung

Bản đồ